Cyberbezpieczeństwo

Coraz częściej urządzenia sieciowe są poddawane tzw. cyberatakom. W związku z tym VIVOTEK nieustannie stara się przewidzieć i zminimalizować wszelkiego rodzaju luki w zabezpieczeniach swoich produktów.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego zostały wbudowane w cykl życia produktów VIVOTEK, w tym ich rozwój, weryfikację, produkcję, dostawę i serwis. VIVOTEK stale ocenia i wzmacnia działania związane z cyberbezpieczeństwem, aby zapewnić klientom najwyższej jakości, niezawodne produkty. Chociaż VIVOTEK nie może chronić standardowych protokołów sieciowych i usług przed cyberatakami, firma jest mocno zaangażowana w działania mające na celu ochronę jej produktów.

Współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

ZROZUMIENIE RYZYKA

WSPÓŁPRACA Z TREND MICRO

Współpracując z wiodącymi w branży partnerami w zakresie oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa, VIVOTEK koncentruje się na tworzeniu produktów i oprogramowania zabezpieczającego sieć, zgodnych ze standardami branżowymi, jak również podejmuje inne działania zwiększające ochronę przed cyberatakami. Wybierając rozwiązania VIVOTEK, użytkownicy otrzymują nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także znacznie bardziej bezpieczne środowisko pracy.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

VIVOTEK stosuje najlepsze praktyki branżowe jeżeli chodzi o budowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa,  począwszy od projektowania produktu i rozwoju oprogramowania, po testy i opinie innych firm:

  • Stosuje 10 najważniejszych wytycznych  Open Web Application Security Project (OWASP)  dla urządzeń IT, urządzeń mobilnych, i kodów internetowych.
  • Przeprowadza wewnętrzną rewizję kodu oprogramowania pod względem bezpieczeństwa
  • Stosuje statyczne analizy kodu, aby zapewnić niezawodność oprogramowania i jakość kodu.
  • Współpracuje z Devcore, niezależnym doradcą ds. bezpieczeństwa przeglądu i rekomendacji, któremu zleca przeprowadzenie testów prewencyjnych.
  • Wdrożył politykę bezpieczeństwa dotyczącą luk w zabezpieczeniach i poradnik bezpieczeństwa.

Proces raportowania o cyberbezpieczeństwie

Rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym

Ścisła współpraca z Trend Micro

VIVOTEK to pierwszy na świecie producent sieciowych urządzeń do monitoringu, który współpracuje ze znaną na całym świecie firmą cybernetyczną Trend Micro. Dzięki kamerom sieciowym wyposażonym w oprogramowanie zabezpieczające firmy Trend Micro, VIVOTEK zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i solidną ochronę sieci w celu ochrony danych.

ochrona we wszystkich urządzeniach VIVOTEK

Wielowarstwowa ochrona dzięki Trend Micro IoT Security

Wielowarstwowa ochrona, w tym wykrywanie ataków siłowych, wykrywanie i zapobieganie włamaniom oraz natychmiastowa kontrola uszkodzeń, automatycznie zabezpieczy system sieciowy za pomocą najnowszych aktualizacji sygnatur.

Zarządzanie alarmami cyberbezpieczeństwa z natychmiastowymi alertami

Po skonfigurowaniu powiadomień o zdarzeniach w kamerach sieciowych i VASTVMS, rozwiązanie nadzoru VIVOTEK zostanie natychmiast powiadomione o wystąpieniu cyberataków.

Raport dotyczący ryzyka cybernetycznego z interaktywnym pulpitem nawigacyjnym

Szybko poznaj trendy i status ataku oraz uzyskaj informacje o ataku, aby szybko zdiagnozować swoją sieć na VIVOTEK VSTVMSNVR.

Natychmiastowe powiadomienia o zdarzeniach

Zdarzenia ataku siłowego

Gdy system wykryje ataki siłowe, automatycznie aktywuje mechanizm obronny, aby zablokować ten adres IP i zapobiec dalszym atakom.

Wydarzenia cyberataku

Gdy system wykryje każdy rodzaj cyberbezpieczeństwa oprócz ataków Brute Force, automatycznie aktywuje mechanizm obronny, aby zablokować ten adres IP i zapobiec dalszym atakom.

Zdarzenia kwarantanny

Jeśli zostanie wykryty nienormalny dostęp do kamery (na przykład podejrzane połączenie między kamerą a złośliwym adresem IP), system poddaje kwarantannie działanie ataku, aby zapobiec dalszym szkodom.

Poznaj swoje ryzyko cybernetyczne

Aby zabezpieczyć sieć, zachęcamy użytkowników do lepszego zrozumienia zagrożeń i stosowania zalecanych rozwiązań w celu zmniejszenia ich podatności na ataki cybernetyczne:

  • Użyj silnego hasła (nigdy nie używaj domyślnego hasła).
  • Pobierz najnowsze oprogramowanie, aby naprawić błędy i luki.
  • Postępuj zgodnie z Polityką luk w zabezpieczeniach VIVOTEK, aby wiedzieć, jak zarządzać lukami w zabezpieczeniach i reagować na nie.
  • Wdrożenie Przewodnika VIVOTEK w celu zabezpieczenia podstawowej, zaawansowanej lub korporacyjnej infrastruktury.
  • Zapoznaj się z poradami bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko znanych słabych punktów.

*) VIVOTEK CYBERSECURITY —  znajdziesz tam listę aktualizacji bezpieczeństwa dla produktów VIVOTEK i aktualne sygnatury dla pakietów Trend Micro w produktach VIVOTEK.