Gwarancja


Standardowa gwarancja producenta
Produkty VIVOTEK objęte są standardowo 2 lub 3 letnią gwarancją producenta. Gwarancja rozpoczyna bieg od dnia zakupu.  Informacje o okresie gwarancji znajdziesz w karcie katalogowej produktu.

Rozszerzona gwarancja producenta
Produkty VIVOTEK mogą być objęte odpłatną rozszerzoną gwarancją do +3 lata od zakupu. W takim przypadku produkty mogą być objęte gwarancją nawet do 6 lat od dnia zakupu.
Rozszerzoną gwarancję można zakupić w dniu zakupu produktu u autoryzowanych partnerów lub kontaktując się z nami.


Zgłoszenie reklamacji

Wypełnij formularz aby zgłośnić urządzenie do naprawy. W pierwszej kolejności spróbujemy zdalnie rozwiązać problem.  Możesz też napisać bezpośrednio na adres biuro@vivotek.pl

Data zakupu:

Dołącz dowód zakupu:

1. Przesyłka winna być wysłana najdalej do 5 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji na adres:

DOT: naprawa — serwis
VIVOTEK Polska
SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul.Panewnicka 109
40–761 Katowice

2. Czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy.
3. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np.sprowadzaniu specjalnych komponentów/wysyłaniu sprzętu poza granice kraju itp.) termin naprawy ulega przedłużeniu do 28 dni roboczych.
4. Sprzęt nie odebrany w przeciągu trzech miesięcy przechodzi na własność firmy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. i zostaje zniszczony bez możliwości roszczenia do niego jakichkolwiek praw.
5. Dostarczenie paczki zostanie potwierdzone w systemie pomocy vasup.pl i tam znajdą się informacje o przebiegu naprawy. Powiadomienie nastąpi przez korespondencje e‑mail. W przypadku wystawieniu faktury korygującej, pokwitowanie przyjęcia do serwisu traci ważność.
6. Usterka mechaniczna lub chemiczna (zalanie płynami) jest podstawą do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.
7. SUMA SOLUTIONS Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na nośnikach dostarczanych do serwisu (w tym konfiguracje użytkownika).
8. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu.
9. Towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu, które umożliwi bezpieczny transport do serwisu w innym przypadku sprzęt zostanie przyjęty warunkowo a dystrybutor nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu
10. W przypadku przyjęcia warunkowego czas naprawy może zostać wydłużony do ok. 3 miesięcy.
11. Sprzęt odsyłany do serwisu musi posiadać: pełne wyposażenie tj. takie wyposażenie i konfiguracje, w jakiej został zakupione przez nabywcę. W innym przepadku nie będzie możliwa wymiana sprzętu a naprawa będzie prowadzona “do skutku”
12. W przypadku nie stwierdzenia usterki opisywanej przez Klienta, pobrana zostanie opłata za diagnostykę i transport powrotny. Cena umowna usługi to 50 zł brutto.

Zapoznałem się z warunkami przyjęcia zgłoszenia. Wykonałem reset fabryczny produktu do ustawień producenta!

Korzystając z formularza zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.