Tradycyjne detekcja ruchu

Powszechne aplikacje do wykrywania ruchu stosowane są już od dawna w branży monitoringu. Ponieważ wydajność sprzętu wciąż rośnie, a technologia wykrywania ruchu osiągnęła dojrzałość, staje się coraz bardziej powszechna w systemach dozorowych. Pamiętać należy, że  tradycyjne wykrywanie ruchu polega w dużym stopniu na wykrywaniu zmian pikseli, modelowaniu tła lub wektorów ruchu, a fałszywe alarmy mogą być wyzwalane np. przez kołysanie drzew, przełączanie trybów pracy z dziennego na nocny, ruchu chmur, a nawet mogą być wywołane przez zwierzęta. Właśnie dlatego aby uniknąć  fałszywych alarmów i aktywacji  funkcji detekcji ruchu niezwiązanej z poruszającą się osobą, VIVOTEK stworzył nową generację kamer z funkcją detekcji ruchu, w których zastosowano funkcję  Inteligentnego wykrywania ruchu – Smart Motion Detection.

Wykrywanie ludzi

VIVOTEK dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu w branży monitoringu i posiadaniu rozbudowanych baz danych obrazów, opracował sieć neuronową, która napędza mechanizm wykrywania obiektów o kształcie ludzi. Opierając się na bazach danych obrazów sylwetki człowieka, inteligentny silnik natychmiast rozpoznaje ludzi w obszarze nadzoru wideo. W większości przypadków zwłaszcza  ludzie są przedmiotem zainteresowania w monitorowanym obrazie wideo, dlatego też funkcja wykrywania ludzi umożliwia użytkownikom szybką konfigurację instalacji. Po wykryciu człowieka tylko ludzkie działania związane z aktywnością człowieka będą działały jako wyzwalacze zdarzeń, podczas gdy kołysanie się roślinności, przejeżdżanie pojazdów lub zachowania zwierząt nie będą już powodować wyzwolenia alarmu. Pozwala to zredukować zarówno fałszywe alarmy, czas i wysiłek związany z konfiguracją kamery.

Na powyższych obrazach widać zwiększoną precyzję inteligentnego wykrywania ruchu. Czerwone znaczniki wskazują alarm. W lewym obrazie widzimy liczne fałszywe alarmy tworzone przez tradycyjne wykrywanie ruchu. Po prawej stronie ta sama scena jest wyświetlana z funkcją Smart Motion Detection – i widać, że tylko ludzka postać wyzwala alarm.

Algorytm dostosowany do każdych warunków

Algorytm Smart Motion zbudowany jest z tysięcy scenariuszy baz danych działających w dzień, w nocy i w różnych warunkach oświetleniowych, zawierając  modele oświetlenia, które można szybko dostosować do instalacji użytkownika. Modele oświetlenia w inteligentnej detekcji ruchu mogą obsługiwać sceny o wysokim kontraście oświetleniowym np. w przypadku działania słońca, oświetlonych lub nieoświetlonych pomieszczeń. Co więcej, wbudowane modele oświetlenia oznaczają, że użytkownicy nie muszą dostrajać czułości ruchu dla różnych scenariuszy aplikacji lub o różnych porach dnia.

Na zdjęciach powyżej widać jak precyzyjnie działa detekcja ruchu w kamerze Vivotek w nocy.

Filtr czasu

VIVOTEK zadbał także o możliwość zaawansowanego filtrowania ustawień  czasu w technologii Smart Motion Detection. Ustawienia filtrowania czasu obejmują dwa parametry: minimalny czas działania i interwał aktywności czyli okres czasu przez jaki człowiek ma być aktywny. Jeśli szybko poruszający się obiekt nie jest uważany za wyzwalacz zdarzenia, użytkownicy mogą skonfigurować minimalny czas działania w sekundach, przez ten czas obiekt musi pozostać w obszarze wykrywania ruchu, zanim zdarzenie zostanie wyzwolone. Z drugiej strony, interwał “scalania aktywności” może być skonfigurowany z maksymalną ustaloną liczbą sekund na oddzielenie ruchów wyzwalanych przez pojedynczy obiekt. Wystąpienia ruchów są uważane za części składowe pojedynczego zdarzenia, więc wiele nieciągłych ruchów można skonsolidować w jedno zdarzenie, zmniejszając w ten sposób liczbę alarmów. To sprawia, że alarmy mogą być uruchamiane nawet po wykryciu drobnych i nieciągłych ruchów.

Konfiguracja

Inteligentna technologia wykrywania ruchu VIVOTEK usprawnia tradycyjne podejście do konfiguracji, które opiera się na wielkości obiektów w ramce, oferując intuicyjny interfejs pokazujący, w jaki sposób aktywność ruchu zmienia się wzdłuż osi czasu w czasie rzeczywistym. Pozwala to użytkownikom w łatwy sposób zrozumieć, czy obecna konfiguracja może dokładnie wykryć ruch w danej scenie.

Dane aktywności zebrane przez kamerę są wyświetlane na obszernych wykresach. Użytkownicy mogą monitorować i porównywać dane historyczne uzyskane w przeciągu określonego czasu, a także precyzyjnie dostrajać parametry wykrywania za pomocą interfejsu graficznego.

W przypadku użytkowników, którzy zdecydowali się nie korzystać z funkcji wykrywania ludzi, próg wykrywania można zmienić, obserwując działania na ekranie. Wykres aktywności obejmuje 60-sekundowy zakres czasowy na osi X. Oś Y wskazuje odsetek alarmowanych pikseli w polu widzenia. W ten sposób użytkownik może sprawdzić, czy została skonfigurowana odpowiednia czułość ruchu.

Reasumując inteligentne wykrywanie ruchu umożliwia natychmiastowe rozpoznawanie ludzkich działań, efektywnie redukuje ilość fałszywych alarmów, tym samym pracownicy ochrony nie tracą czasu na weryfikację wyzwalanych, ale fałszywych alarmów. Przy początkowej konfiguracji funkcja Inteligentne wykrywanie ruchu redukuje czas potrzebny na instalację i minimalizuje błędy konfiguracji, jednocześnie zmniejszając liczbę fałszywych alarmów.