SmartVCA

Nowa polityka licencji Smart VCA

Bezpłatne funkcje Smart VCA

Wcześniej do kamer z serii V, których stosunek ceny do możliwość był najlepszy, należało dokupić licencję SmartVCA. Natomiast seria S, oferowała pakiet w cenie kamery.

Od roku 2024 VIVOTEK całkowicie przebudował system licencjonowania SmartVCA. Każda nowa kamera (v2) obsługująca SmartVCA, niezależnie od serii produktowej, posiada podstawowe funkcje SmartVCA w cenie kamery. Do tych funkcji należą:

  • Smart Motion Detection
  • Detekcja tłumu
  • Detekcja twarzy
  • Detekcja intruza z klasyfikacją
  • Detekcja przekroczenia linii z klasyfikacją
  • Detekcja wałęsania się
  • Zabrany przedmiot
  • Pozostawiony przedmiot

Liczba funkcji, która jest zawarta w darmowym pakiecie jest bardzo duża, pozwala na realizację większości wyzwań, które stawią inwestorzy.

Pakiet Płatny SmartVCA

Pakiet SmartVCA posiada również opcje dodatkowo płatne. Są to ekskluzywne rozwiązania, które wyróżniają markę VIVOTEK względem konkurencji. Rozwiązania można zakupić, tak jak w przypadki standardowych funkcji SmartVCA do serii S i V (seria v2).

Detekcja ucieczki

Analiza wideo, której zadaniem jest rozpoznanie człowieka, który porusza się z podejrzanie dużą prędkością. Bardzo przydatna funkcja do monitoringu dużych powierzchni,  obiektów strategicznych, oraz obiektów użyteczności publicznej.

 

 

 

Detekcja nieprawidłowego parkowania

Celem tej funkcji jest rozpoznanie zatrzymanego pojazdu, który się zatrzymał w wyznaczonym miejscu, lub stoi dłużej niż określony czas. Następnie kamera wysyła sygnał do systemu. Funkcja przydatna, dla inwestycji, w której występuje potrzeba szybkiej reakcji na zatrzymanie pojazdu w niedozwolonym miejscu. Takim obiektem może być punkt ochrony zdrowia, na przykład droga dojazdowa do szpitala. 

 

 

 

Detekcja intruza ze strefą zdefiniowaną

Analiza, której jest celem wywołanie alarmu przez pojawienie się intruza w danej strefie po spełnieniu warunku. Tym warunkiem jest naruszenie wcześniej zdefiniowanej strefy. Hotele, szpitale i szkoły, są dobrymi przykładami, gdzie można takie rozwiązanie zastosować.

 

Dostępne produkty

Podobne wpisy