Potwierdzenie udziału VPD 2019

Niniej­szym potwier­dzam swój udział w wyda­rze­niu orga­ni­zo­wa­nym przez SUMA Solu­tions sp. z o.o. któ­re odbę­dzie się w dniach 25–26 mar­ca 2019 wdwa dni z noc­le­giemtyl­ko pierw­szy dzień bez noc­le­gu


Adres i stro­na hote­lu:

HOTEL STOK
www.hotelstok.pl

43–460 WISŁA,
ul. Jawor­nik 52A
GPS: N 49° 39′ 31’‘ 50″’ E 18° 49′ 35″ 93’ ”