Ścisły Nadzór nad Przejazdami Kolejowymi i Kluczową Infrastrukturą

 

Rozwiązania dla Transportu Vivotek w szczególny sposób uwzględniają nadzór nad przejazdami kolejowymi i kluczową infrastrukturą transportową. Dedykowane urządzenia są w pełni dostosowane do użytku w trudnych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych. Dzięki połączeniu technologii optycznych takich jak Wielokrotny Zoom czy Zmiennokątny IR z funkcjami inteligentnymi, wyspecjalizowane modele Vivotek pozwalają na efektywny monitoring rozległych przestrzeni otwartych i precyzyjny nadzór obwodowy.