IV Edycja Konferencji Naukowo-technicznej SECURITECH 2018 pod ogólnym hasłem „Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych” odbędzie się w dniach 22–23 maja 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Konferencja ma na celu przede wszystkim przybliżyć uczestnikom wymagania funkcjonalne stawiane przez Służbę Więzienną zabezpieczeniom technicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w zakładach karnych i aresztach śledczych, ale stanowi również płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń osób ze środowiska naukowego, funkcjonariuszy i pracowników z innych służb państwowych jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, czy Biuro Ochrony Rządu. Na konferencję zaproszeni będą przedstawiciele służby więziennej z krajów UE.

Konferencja to okazja do pogłębienia wiedzy, która może przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Służbę Więzienną i inne podmioty państwowe, które dysponują pomieszczeniami dla osób zatrzymanych.

Tematyka :

 • • Współczesne systemy łączności radiowej dla służby ochrony
 • • Detektory telefonów komórkowych oraz innych systemów łączności bezprzewodowej
 • • Integracje systemów alarmowych
 • • Inteligentna analiza obrazów
 • • Ochrona informacji niejawnych
 • • Polityka ochrony danych osobowych
 • • Systemy umożliwiające weryfikację dokumentów
 • • Systemy ochrony perymetrycznej
 • • Urządzenia do kontroli: osób, pojazdów, przedmiotów
 • • Detektory substancji psychoaktywnych
 • • Urządzenia zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzęt ratowniczo-pożarniczy
 • • Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie specjalne
 • • Tabor samochodowy
 • • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne
 • • Cyberbezpieczeństwo
 • • VoIP oraz video-konferencje
 • • Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej
 • • Termomodernizacja obiektów budowlanych

Srebrny Partner Konferencji