Słownik pojęć

 

DETEKCJA AUDIO- funkcja zastosowana w kamerach z wbudowanym mikrofonem. Za jej pomocą możemy ustawić wywołanie alarmu na monitorze w momencie, gdy wystąpi zadana wysokość dźwięku na obserwowanym obszarze. W praktyce: można tak ustawić detekcję audio aby w momencie np. rozbicia szyby (np. przez włamywacza) na monitorze pojawiał się alarm. Dzięki temu widzimy, że coś się dzieje zanim np. złodziej wejdzie w pole widzenia kamery.

FISCHEYE DEWARP- prostowanie obrazu. Kamery typu fisheye, czyli hemisferyczne, dają obraz zakrzywiony, w elipsie. Jest to dość niewygodne w obserwacji, gdy chcemy dostrzec szczegóły na obrzeżach obrazu. Prostowanie obrazu dostosowuje podgląd i łatwiej nam uzyskać potrzebne dane, obserwować obraz.

 

IK- to wskaźnik mówiący o skali wandaloodporności. Im wyższa cyfra po IK tym większa ochrona przed skutkami uderzenia  mechanicznego. Poniżej opis zgodnie z normą PL-EN 50102:

IK 00 — brak ochrony

IK 01–05 — wytrzymywana energia uderzenia poniżej 1 J

IK 06 — wytrzymywana energia uderzenia 1 J

IK 07 — wytrzymywana energia uderzenia 2 J

IK 08 — wytrzymywana energia uderzenia 5 J

IK 09 — wytrzymywana energia uderzenia 10 J

IK 10 — wytrzymywana energia uderzenia 20 J

IP- (z ang. „International Protection Rating”, czasami „Ingress Protection Rating”), to inaczej klasa szczelności, czyli  w jak wysokim stopniu urządzenie elektryczne jest chronione przed wnikaniem ciał stałych (pierwsza cyfra po IP), a w jakim przed wnikaniem wody (druga cyfra po IP). Im wyższe cyfry, tym wyższa ochrona. Poniżej tabela wyjaśniająca znaczenie poszczególnych cyfr:

Pierwsza cyfra charakterystyczna (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Cyfra Stopień ochrony
0 bez ochrony
1
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
2
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
3
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
4
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
5
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
 • ochrona przed pyłem
6
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
 • ochrona pyłoszczelna
Druga cyfra charakterystyczna (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Cyfra Stopień ochrony
0 bez ochrony
1 ochrona przed padającymi kroplami wody
2 ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę
3 ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony
4 ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
5 ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
6 ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
7 ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
8 ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)

 

OŚWIETLACZ IR — używa się też wyrażenia doświetlacz IR;  jest to system diod podczerwieni, które rzucają światło na obserwowany obszar. Po IR najczęściej podaje się zasięg oświetlacza, np IR 20m, co oznacza, że obszar który mamy dodatkowo oświetlony to 20 metrów od miejsca zainstalowania kamery.

Im lepszy model tym lepsza jakość diod. Są modele  w których w ogóle nie widać (IR 850 nm) świecących diód a doświetlają doskonale. W niektórych modelach patrząc na kamerę z włączonym IR widzimy czerwone diody. Może mieć to znaczenie w sytuacji gdzie nie chcemy, aby w ciemności było widać obserwującą scenę kamerę.

Poniżej zdjęcie z kamery z wyłączonym oświetleniem IR oraz ten sam obraz, ale już z włączonym IR w kamerze:

MASKA PRYWATNOŚCI- to, mówiąc najprościej, miejsce “zamazane” lub zasłonięte na obrazie. Dzięki tej funkcji możemy chronić np. wizerunek osób czy obszar który nie chcemy aby był widoczny dla obserwatora, np. ekran komputera. Poniżej obraz z zastosowaniem maski prywatności zastosowany na osobach odwróconych przodem do kamery.

 

POE- Power over Ethernet- to technologia pozwalająca na zasilanie urządzenia energią elektryczną i jednoczesne przesyłanie danych sieciowy.

SMART STREAM II- technologia zastosowana w kamerach Vivotek. Jej zadanie to oszczędzenie przepustowości łącza, tzn: gdy kamera ma ją włączoną przesyła mniej danych sieciowych. Algorytm analizuje obraz i dynamicznie zmienia poziom jego kompresji, SMART STREAM II ustawi automatycznie wysoką kompresje na tej części obrazu, która nas nie interesuje. Proszę zwrócić uwagę na obraz poniżej:  samochody są doskonale widoczne, natomiast znajdujące się obok pasy zieleni są zamazane. Obserwatora interesują tutaj tylko samochody, nie ma potrzeby doskonałego obrazu wokół nich, dlatego na pasie zieleni jest zastosowany SMART STREAM II:

 

SNV- czyli Supreme Night Visibility. Algorytm ten uwidacznia kolory w warunkach słabego doświetlenia.

 

TEMPERING DETECTION- funkcja wykrywająca próby manipulacji przy obiektywie kamery, np. próba jej zasłonięcia przez zamalowanie. W momencie takiego zdarzenia na monitorze pojawia się alarm, a na podany np. podczas konfiguracji kamery adres email wysyłane jest powiadomienie.

  

WDR -  funkcja do stosowania w trudnych warunkach oświetleniowych, gdy następuje nagłe oślepienie kamery przez ostre światło, np. mocna ekspozycja promieni słonecznych. Przy wyłączonej funkcji WDR kamera może zostać oślepiona i może nie zobaczyć wielu szczegółów obrazu. Najlepiej widać to na porównaniu poniżej- zdjęcie tego samego miejsca z funkcją WDR wyłączoną i włączoną (w czerwonych ramkach szczegóły, które nie są widoczne przy wyłączonym WDR):

 

VIDEO MOTION DETECTION– funkcja wykrywająca ruch na obrazie. Podczas konfiguracji kamery zaznaczamy na obrazie pole, w którym po ingerencji (pojawienia się w nim ruchu) włącza się alarm w naszym systemie.

Detekcję ruchu możemy wykorzystać np. do monitorowania zaparkowanego samochodu. Ustawiamy obszar detekcji tak, aby alarm włączał się w momencie gdy np. ktoś zbliża się do naszego samochodu: