Spływ kajakowy VIVOTEK

Spływ kajakowy już za nami.

Było sło­necz­nie i spo­ro dobrej zaba­wy. Zapra­sza­my na nasze kolej­ne wyda­rze­nia.

Gale­ria zdjęć niech pamięć wam odświe­ży 😉

W przy­szłym roku kolej­na edy­cja — zapra­sza­my już dzi­siaj do rezer­wa­cji miejsc !