VSS Nowości

VSS Nowości w oprogramowaniu

Nowości w oprogramowaniu VSS pojawiły się 12 października wraz z nową wersją VSS. Dużo błędów zostało naprawione. W tym wydaniu pojawiły się nowe funkcjonalności, które pozwolą na wykrycie większej liczby incydentów w krótszym czasie.

POWIADOMIENIA NA URZĄDZENIA MOBILNE.

Urządzenie mobilne

Nowa funkcja pozwala na wysyłanie powiadomień na urządzenia mobilne ze zdarzeń, które pojawiają się w systemie VSS.
Wymaga wersji iViewer 3.15 lub nowszej. Funkcja dostępna w VSS,  w wersji Standard i Pro.

MASKA PRYWATNOŚCI W EKSPORTOWANYM WIDEO

Nowa funkcja pozwala zastosowanie maski prywatności w materiale dochodzeniowym. Pozwala to zadbać o ochronę danych osobowych postronnych świadków.
Eksportowane filmy są kompatybilne z większością standardowych odtwarzaczy multimedialnych. Maski prywatności mogą w ciągu materiale zmieniać się dynamicznie. Dostępne formy to czarne tło, lub mozaika zasłaniająca osoby, lub obiekty postronne.

WYSZUKAJ PODOBNE TWARZE DZIĘKI VSS W NOWEJ WERSJI

Umożliwia użytkownikom wyszukiwanie podobnych twarzy poprzez kliknięcie najlepszego zdjęcia twarzy obiektu. Funkcja dostępna w wersji Pro, oraz kamer z obsługą detekcji twarzy.
Wymaga aktualizacji pakietu Deep Learning VCA w kamerze do wersji 7.7.4.4 lub nowszej.

WSPARCIE DLA MASZYNY WIRTUALNEJ W OPROGRAMOWANIU VSS (VM)

Po raz pierwszy w oprogramowaniu VSS pojawia się możliwość korzystania z maszyny wirtualnej. Daje to większą elastyczność instalacji. Teraz licencje będą przypisane do MAC kamery, zamiast do podzespołów serwera. Daje to swobodną wymianę i serwis urządzenia rejestrującego.
Wsparcie jest dostępne wyłącznie dla platform VMware i Microsoft Hyper-V. Funkcja dostępna w wersji Pro.

OBSŁUGA MODELU SERII NS9521

Umożliwia aktualizację z wersji VAST2 v2.13 do wersji VSS Pro.  Aktualne licencję dostępne w urządzeniu pozostaną bez zmian.

NOWOŚCI W DEEPSEARCH W OPROGRAMOWANIU VSS

Wprowadzono możliwość włączenia/wyłączenia funkcji DeepSearch. Standardowo w nowych instalacjach będzie ona wyłączona.
Zmieniono logikę wyszukiwania poprzez wybór wielu kolorów z „AND” na „OR”, aby przyspieszyć wyszukiwanie. Wybranie wielu kolorów spowoduje wyświetlenie listy wszystkich obiektów zawierających dowolny z nich. Do tej pory obiekty musiały mieć wszystkie kolory.

Podobne wpisy